Copper 1st Anniv Medal


Items
Monsters
Festival Golem Type A (Lv25)
[Material] Copper 1st Anniv Medal
[See Map] - [Event] - [Event]

Festival Golem Type B (Lv25)
[Material] Copper 1st Anniv Medal
[See Map] - [Event] - [Event]

Festival Golem Type C (Lv25)
[Material] Copper 1st Anniv Medal
[See Map] - [Event] - [Event]

Blacksmith
1st Anniv Bow [Bow]
Material 1: Copper 1st Anniv Medal x20
Price: 10 Spina

1st Anniv Sword []
Material 1: Copper 1st Anniv Medal x20
Price: 10 Spina

Materials